RPH - blog

Blog programisty

Projekt - steganografia z wykorzystaniem falek

Opublikowany: Piątek 05.02.2016
0

Dziś złożyłem projekt na githubie: https://github.com/rph-pl/wavelet-stego.

W ramach projektu będzie rozwijana aplikacja, która z wykorzystaniem transformaty falkowej będzie ukrywać tekst w pliku graficznym.

Aplikacja jest związana z moją pracą inżynierską, którą to pisałem w 2013 roku. Postanowiłem odświeżyć jeden ze starych fragmentów kodu, który okazał się zadziwiająco skuteczny - algorytm steganograficzny pozwala na zapis dużej ilości bitów oraz nie powoduje zauważalnych zniekształceń obrazu.

Wavelet Stego

Aplikacja posiada interfejs graficzny w gtkmm-3.0. Do obliczania transformaty falkowej jest wykorzystywana biblioteka GNU Scientific Library. Wspierane są tylko pliki PNG zapisane w formacie ARGB32.

Obecnie aplikacja nie działa poprawnie. Są sytuacje w których aplikacja nie może poprawnie odczytać ukrytego tekstu. Postaram się poprawić, aby algorytm działał poprawnie.

Jak używać?

Obecnie aplikacja posiada 3 przyciski:

  • Nowy - utworzenie nowego stegokontenera na podstawie pliku graficznego. Tekst można wpisywać w polu tekstowym obok.
  • Otwórz - otworzenie istniejącego stegokontenera i próba odczytania tekstu.
  • Zapisz - zapisanie stegokontenera.

O transformacie falkowej, steganografii oraz użytym algorytmie opowiem w którymś z kolejnych wpisów.


Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz