RPH - blog

Blog programisty

Projekty

Wavelet Stego

Projekt którego celem jest zaimplementowanie steganografii, gdzie stegokontenerem jest obraz zapisany bez kompresji lub z kompresją bezstratną, a metoda wykorzystuje transformatę falkową do ukrywania wiadomości.

Projekt pisany w C++, wykorzystywane biblioteki to gtkmm, Cairomm oraz Gnu Scientific Library.

Github: https://github.com/rph-pl/wavelet-stego